Miljø og samfunnsansvar

Vi i Barneting AS har helt siden oppstart hatt en klar strategi om å ta vare på miljøet når det gjelder produksjon av våre produkter, og trygge våre forbrukere. Vi følger nøye med produksjonsindustriens løpende utvikling, og da spesielt innenfor det miljømessige og bærekraftige, og tilpasser vår produksjon fortløpende etter beste evne. Norske myndigheter gjør også dette ved å sette klare verdier og krav vi som produsenter skal forholde oss til, og der har Barneting alltid vært godt innenfor, samt at vi etterstreber aktivt å finne stadig bedre alternativer.

Vi er kjent med problematikken rundt PFAS-forbindelsene og impregnering for å gjøre produktet vann- og smussavvisende. Vi ønsker ikke å ta i bruk miljøskadelige stoffer som har vært normen for våre typer produkter. Vi ønsker heller å finne gode alternativer, og samtidig å kunne levere høy kvalitet til våre kunder som også tar vare på vogner og utstyr.

Vi synes det er spesielt viktig for oss som lager utstyr i barnesegmentet at vi har et sterkt fokus på miljøaspektet, men naturligvis gjelder dette også generelt for all produksjon.

 

Kontakt oss om du ønsker informasjon om Reach-tester på produkter fra Tinkafu